Birthday Serenade Hummel

Birthday Serenade Hummel

eBay Logo  

Vintage HUMMEL FIGURINE - BIRTHDAY SERENADE Old Style 218 2/0 - TMK3 -


Vintage HUMMEL FIGURINE – BIRTHDAY SERENADE Old Style 218 2/0 – TMK3 –


$149.00


Hummel Goebel Birthday Serenade Figurine


Hummel Goebel Birthday Serenade Figurine


$22.00


Hummel Figurine


Hummel Figurine “BIRTHDAY SERENADE” Goebel #218 2/0. Perfect condition no cracks


$200.00

“Birthday Serenade” Goebel HUMMEL Figurine TMK6 #218 2/0 Cute Birthday Gift!


$65.40


M.I. Hummel Goebel 15


M.I. Hummel Goebel 15″ Doll BIRTHDAY SERENADE BOY w/ Accessories, Vintage 1983


$49.95


HUMMEL FIGURINE BIRTHDAY SERENADE #218/2/0 TMK-4   4 1/4


HUMMEL FIGURINE BIRTHDAY SERENADE #218/2/0 TMK-4   4 1/4″  ERROR MINT


$37.99


HUMMEL FIGURINE BIRTHDAY SERENADE #218/2/0 TMK-2   4 1/4


HUMMEL FIGURINE BIRTHDAY SERENADE #218/2/0 TMK-2  4 1/4″  MINT


$53.99


HUMMEL FIGURINE BIRTHDAY SERENADE #218/0 TMK-3   5 1/4


HUMMEL FIGURINE BIRTHDAY SERENADE #218/0 TMK-3   5 1/4″  MINT


$74.99


Vintage Goebel Hummel


Vintage Goebel Hummel “Birthday Serenade” TMK-4 #218 Figurine


$39.99


HUM #218 2/0 BIRTHDAY SERENADE TM4 OLD STYLE GOEBEL M.I. HUMMEL FIGURINE $550


HUM #218 2/0 BIRTHDAY SERENADE TM4 OLD STYLE GOEBEL M.I. HUMMEL FIGURINE $550


$99.99


Vintage Hummel Birthday Serenade Figurine HUM - 218/0 By Goebel TMK - 5


Vintage Hummel Birthday Serenade Figurine HUM – 218/0 By Goebel TMK – 5


$175.00


GOEBEL HUMMEL FIGURINE BIRTHDAY SERENADE #218 2/0 TMK 4


GOEBEL HUMMEL FIGURINE BIRTHDAY SERENADE #218 2/0 TMK 4


$4.99


Vintage Goebel Hummel 1965 W. Germany


Vintage Goebel Hummel 1965 W. Germany “Birthday Serenade” Boy & Girl ~ 4.5″


$39.99


Hummel Birthday Serenade 1953-2003 50 Years 4 1/4” 218


Hummel Birthday Serenade 1953-2003 50 Years 4 1/4” 218


$20.95


Hummel Goebel BIRTHDAY SERENADE 218/2/0 TMK8 Accordion Boy Flute Girl 1909-2005


Hummel Goebel BIRTHDAY SERENADE 218/2/0 TMK8 Accordion Boy Flute Girl 1909-2005


$229.90


Vintage HUMMEL 5


Vintage HUMMEL 5″ BOY/GIRL “Birthday Serenade” stamp shows West Germany


$28.00


HUMMEL GOEBEL FIGURINE	218	TMK	2 Stamped Full Bee	BIRTHDAY SERENADE	J223	CG


HUMMEL GOEBEL FIGURINE 218 TMK 2 Stamped Full Bee BIRTHDAY SERENADE J223 CG


$124.99


 HUMMEL BIRTHDAY SERENADE TMK-5 #218 2/0  FREE USA SHIPPING


HUMMEL BIRTHDAY SERENADE TMK-5 #218 2/0 FREE USA SHIPPING


$39.95


GOEBEL HUMMEL BIRTHDAY SERENADE LAMP BASE 234


GOEBEL HUMMEL BIRTHDAY SERENADE LAMP BASE 234


$39.99


Hummel Closed


Hummel Closed “Birthday Serenade” Hum 2005 MIB


$365.00


OLD ORIGINAL HUMMEL FIGURINE BY GOEBEL -


OLD ORIGINAL HUMMEL FIGURINE BY GOEBEL -“BIRTHDAY SERENADE”- 218 2/0


$79.00


M.I. Hummel


M.I. Hummel “BIRTHDAY SERENADE” 218 2/0 TMK5 – Last Bee Mark! Beautiful


$75.00


Vintage HUMMEL GOEBEL Collectible Figurine


Vintage HUMMEL GOEBEL Collectible Figurine “Birthday Serenade” 218/2/0 TMK-6


$99.99


HUMMEL GOEBEL 218 2/0


HUMMEL GOEBEL 218 2/0 ” BIRTHDAY SERENADE ” TMK 6


$14.99


Goebel MI Hummel Birthday Serenade 218 2/0 With TM3 Stamping 4 1/2 Inch Version


Goebel MI Hummel Birthday Serenade 218 2/0 With TM3 Stamping 4 1/2 Inch Version


$4.40


Gosbel Hummel RARE Birthday Serenade Girl w/ Accordion Boy w/ Horn West Germany


Gosbel Hummel RARE Birthday Serenade Girl w/ Accordion Boy w/ Horn West Germany


$79.99


VINTAGE HUMMEL GOEBEL FIGURINE---


VINTAGE HUMMEL GOEBEL FIGURINE—“Birthday Serenade”—#218 2/0, TMK Bee, NR!


$9.95


Vintage Hummel Birthday Serenade Figurine HUM - 218/0 TMK5 ~ FREE SHIPPING


Vintage Hummel Birthday Serenade Figurine HUM – 218/0 TMK5 ~ FREE SHIPPING


$33.95


Hummel - Birthday Serenade #218/2/0,  4 1/2


Hummel – Birthday Serenade #218/2/0, 4 1/2″ New In Box


$38.00


Hummel 218/2/0 Birthday Serenade TMK7 Boy & Girl Playing Horn & Accordion 4 1/2”


Hummel 218/2/0 Birthday Serenade TMK7 Boy & Girl Playing Horn & Accordion 4 1/2”


$39.85


Cute TM2 Hummel Birthday Serenade


Cute TM2 Hummel Birthday Serenade


$60.00


Set of 2 Hummel Goebel W Germany Figurines Flower Vendor & Birthday Serenade


Set of 2 Hummel Goebel W Germany Figurines Flower Vendor & Birthday Serenade


$24.99


Hummel Goebel Figurine Birthday Serenade TMK 2 Full Bee W. Goebel Signed


Hummel Goebel Figurine Birthday Serenade TMK 2 Full Bee W. Goebel Signed


$74.99


Vintage 1983 M.I. Hummel Goebel 15


Vintage 1983 M.I. Hummel Goebel 15″ Doll BIRTHDAY SERENADE BOY w/ Accessories


$45.99


Vintage 1984 M.I. Hummel Goebel 15


Vintage 1984 M.I. Hummel Goebel 15″ Doll BIRTHDAY SERENADE Girl w/ Accessories


$44.99


Hummel Goebel ``Birthday Serenade`` Figurine w/box #218/2/0 W.Germany TMK-6 #826


Hummel Goebel “Birthday Serenade“ Figurine w/box #218/2/0 W.Germany TMK-6 #826


$28.99


GOEBEL HUMMEL Birthday Serenade 216 2/0 1965 W Germany TMK-5


GOEBEL HUMMEL Birthday Serenade 216 2/0 1965 W Germany TMK-5


$44.99


1983  Hummel Goebel Birthday Serenade Porcelain  Cloth Doll with Box


1983 Hummel Goebel Birthday Serenade Porcelain Cloth Doll with Box


$35.00


Goebel Hummel


Goebel Hummel ” Birthday Serenade ” 1965


$31.95


Goebel M.I. Hummel Birthday Serenade Figurine 218 2/0 dated 1965 with Box


Goebel M.I. Hummel Birthday Serenade Figurine 218 2/0 dated 1965 with Box


$76.99


eBay Logo  

Vintage HUMMEL FIGURINE - BIRTHDAY SERENADE Old Style 218 2/0 - TMK3 -


Vintage HUMMEL FIGURINE – BIRTHDAY SERENADE Old Style 218 2/0 – TMK3 –


$149.00


Hummel Goebel Birthday Serenade Figurine


Hummel Goebel Birthday Serenade Figurine


$22.00


Hummel Figurine


Hummel Figurine “BIRTHDAY SERENADE” Goebel #218 2/0. Perfect condition no cracks


$200.00

“Birthday Serenade” Goebel HUMMEL Figurine TMK6 #218 2/0 Cute Birthday Gift!


$65.40


M.I. Hummel Goebel 15


M.I. Hummel Goebel 15″ Doll BIRTHDAY SERENADE BOY w/ Accessories, Vintage 1983


$49.95


HUMMEL FIGURINE BIRTHDAY SERENADE #218/2/0 TMK-4   4 1/4


HUMMEL FIGURINE BIRTHDAY SERENADE #218/2/0 TMK-4   4 1/4″  ERROR MINT


$37.99


HUMMEL FIGURINE BIRTHDAY SERENADE #218/2/0 TMK-2   4 1/4


HUMMEL FIGURINE BIRTHDAY SERENADE #218/2/0 TMK-2  4 1/4″  MINT


$53.99


HUMMEL FIGURINE BIRTHDAY SERENADE #218/0 TMK-3   5 1/4


HUMMEL FIGURINE BIRTHDAY SERENADE #218/0 TMK-3   5 1/4″  MINT


$74.99


Vintage Goebel Hummel


Vintage Goebel Hummel “Birthday Serenade” TMK-4 #218 Figurine


$39.99


HUM #218 2/0 BIRTHDAY SERENADE TM4 OLD STYLE GOEBEL M.I. HUMMEL FIGURINE $550


HUM #218 2/0 BIRTHDAY SERENADE TM4 OLD STYLE GOEBEL M.I. HUMMEL FIGURINE $550


$99.99


Vintage Hummel Birthday Serenade Figurine HUM - 218/0 By Goebel TMK - 5


Vintage Hummel Birthday Serenade Figurine HUM – 218/0 By Goebel TMK – 5


$175.00


GOEBEL HUMMEL FIGURINE BIRTHDAY SERENADE #218 2/0 TMK 4


GOEBEL HUMMEL FIGURINE BIRTHDAY SERENADE #218 2/0 TMK 4


$4.99


Vintage Goebel Hummel 1965 W. Germany


Vintage Goebel Hummel 1965 W. Germany “Birthday Serenade” Boy & Girl ~ 4.5″


$39.99


Hummel Birthday Serenade 1953-2003 50 Years 4 1/4” 218


Hummel Birthday Serenade 1953-2003 50 Years 4 1/4” 218


$20.95


Hummel Goebel BIRTHDAY SERENADE 218/2/0 TMK8 Accordion Boy Flute Girl 1909-2005


Hummel Goebel BIRTHDAY SERENADE 218/2/0 TMK8 Accordion Boy Flute Girl 1909-2005


$229.90


Vintage HUMMEL 5


Vintage HUMMEL 5″ BOY/GIRL “Birthday Serenade” stamp shows West Germany


$28.00


HUMMEL GOEBEL FIGURINE	218	TMK	2 Stamped Full Bee	BIRTHDAY SERENADE	J223	CG


HUMMEL GOEBEL FIGURINE 218 TMK 2 Stamped Full Bee BIRTHDAY SERENADE J223 CG


$124.99


 HUMMEL BIRTHDAY SERENADE TMK-5 #218 2/0  FREE USA SHIPPING


HUMMEL BIRTHDAY SERENADE TMK-5 #218 2/0 FREE USA SHIPPING


$39.95


GOEBEL HUMMEL BIRTHDAY SERENADE LAMP BASE 234


GOEBEL HUMMEL BIRTHDAY SERENADE LAMP BASE 234


$39.99


Hummel Closed


Hummel Closed “Birthday Serenade” Hum 2005 MIB


$365.00


OLD ORIGINAL HUMMEL FIGURINE BY GOEBEL -


OLD ORIGINAL HUMMEL FIGURINE BY GOEBEL -“BIRTHDAY SERENADE”- 218 2/0


$79.00


M.I. Hummel


M.I. Hummel “BIRTHDAY SERENADE” 218 2/0 TMK5 – Last Bee Mark! Beautiful


$75.00


Vintage HUMMEL GOEBEL Collectible Figurine


Vintage HUMMEL GOEBEL Collectible Figurine “Birthday Serenade” 218/2/0 TMK-6


$99.99


HUMMEL GOEBEL 218 2/0


HUMMEL GOEBEL 218 2/0 ” BIRTHDAY SERENADE ” TMK 6


$14.99


Goebel MI Hummel Birthday Serenade 218 2/0 With TM3 Stamping 4 1/2 Inch Version


Goebel MI Hummel Birthday Serenade 218 2/0 With TM3 Stamping 4 1/2 Inch Version


$4.40


Gosbel Hummel RARE Birthday Serenade Girl w/ Accordion Boy w/ Horn West Germany


Gosbel Hummel RARE Birthday Serenade Girl w/ Accordion Boy w/ Horn West Germany


$79.99


VINTAGE HUMMEL GOEBEL FIGURINE---


VINTAGE HUMMEL GOEBEL FIGURINE—“Birthday Serenade”—#218 2/0, TMK Bee, NR!


$9.95


Vintage Hummel Birthday Serenade Figurine HUM - 218/0 TMK5 ~ FREE SHIPPING


Vintage Hummel Birthday Serenade Figurine HUM – 218/0 TMK5 ~ FREE SHIPPING


$33.95


Hummel - Birthday Serenade #218/2/0,  4 1/2


Hummel – Birthday Serenade #218/2/0, 4 1/2″ New In Box


$38.00


Hummel 218/2/0 Birthday Serenade TMK7 Boy & Girl Playing Horn & Accordion 4 1/2”


Hummel 218/2/0 Birthday Serenade TMK7 Boy & Girl Playing Horn & Accordion 4 1/2”


$39.85


Cute TM2 Hummel Birthday Serenade


Cute TM2 Hummel Birthday Serenade


$60.00


Set of 2 Hummel Goebel W Germany Figurines Flower Vendor & Birthday Serenade


Set of 2 Hummel Goebel W Germany Figurines Flower Vendor & Birthday Serenade


$24.99


Hummel Goebel Figurine Birthday Serenade TMK 2 Full Bee W. Goebel Signed


Hummel Goebel Figurine Birthday Serenade TMK 2 Full Bee W. Goebel Signed


$74.99


Vintage 1983 M.I. Hummel Goebel 15


Vintage 1983 M.I. Hummel Goebel 15″ Doll BIRTHDAY SERENADE BOY w/ Accessories


$45.99


Vintage 1984 M.I. Hummel Goebel 15


Vintage 1984 M.I. Hummel Goebel 15″ Doll BIRTHDAY SERENADE Girl w/ Accessories


$44.99


Hummel Goebel ``Birthday Serenade`` Figurine w/box #218/2/0 W.Germany TMK-6 #826


Hummel Goebel “Birthday Serenade“ Figurine w/box #218/2/0 W.Germany TMK-6 #826


$28.99


GOEBEL HUMMEL Birthday Serenade 216 2/0 1965 W Germany TMK-5


GOEBEL HUMMEL Birthday Serenade 216 2/0 1965 W Germany TMK-5


$44.99


1983  Hummel Goebel Birthday Serenade Porcelain  Cloth Doll with Box


1983 Hummel Goebel Birthday Serenade Porcelain Cloth Doll with Box


$35.00


Goebel Hummel


Goebel Hummel ” Birthday Serenade ” 1965


$31.95


Goebel M.I. Hummel Birthday Serenade Figurine 218 2/0 dated 1965 with Box


Goebel M.I. Hummel Birthday Serenade Figurine 218 2/0 dated 1965 with Box


$76.99


Leave a Comment

ninety two − = eighty four